GET STARTED

0$

Vi har sendt dig en ordrebekræftelse. Følg venligst instruktionerne i din mail

Betalinginstruktioner

Vi glæder os til at behandle din ordre, når vi har modtaget din bankoverførsel

Overførselstype: Bankoverførsel / Transaktion

Beløb: [item-299_value]

Ordrenummer: Det modtager du på den bekræftelsesmail vi har sendt dig.

Regnr: 6695

Kontonr: 1001556858


Det er vigtigt, at navnet du har angivet ved ordreoprettelsen er det samme, som navnet på din bankkonto.

Det er vigtigt, at du skriver ordrenummeret i feltet "Besked til modtager" på din bankoverførsel.

Ordren gennemføres som udgangspunkt umiddelbart efter, at vi har modtaget din betaling.

Overførselstype: Bankoverførsel / Transaktion

Beløb: [item-309_value]

Send dine Bitcoins til denne wallet adresse: 3Dn4gw6yDjfA8ty9AdGy4nrXMBkDHiVQ88

Ordrenummer: Det modtager du på den bekræftelsesmail vi har sendt dig.


Det er vigtigt, at navnet du har angivet ved ordreoprettelsen er det samme, som navnet på din bankkonto.

Det er vigtigt, at du skriver ordrenummeret i feltet "Besked til modtager" på din bankoverførsel.

Ordren gennemføres som udgangspunkt umiddelbart efter, at vi har modtaget din betaling.

You need to select an item to continue

NÆSTE TRIN

SÆLG BITCOINS

Vi overføre pengene til din bankkonto

You need to select an item to continue

NÆSTE TRIN

MODTAGER

Udfyld venligst dine oplysninger
You need to select an item to continue

NÆSTE TRIN

Bekræftelse

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :
ALDERSGRÆNSE
Du skal være 18 år for at handle hos Nemkrypto. Hvis du er under 18 år, skal du få dine forældre til at indgå aftalen med os.

BESTILLING
Oprettelsen af en ordre (køb eller salg) er en forespørgsel om at gøre tilbud. Vi fremsender på tilbud af din ordre en ordrebekræftelse, der udgør vores tilbud om køb eller salg af bitcoins. Medmindre andet fremgår, er din ordre først bindende, når vi har modtaget din betaling.

Vores ordrebekræftelse indeholder betalingsoplysninger (bankoplysninger/Bitcoin-adresse). Når vi har modtaget din betaling (DKK/Bitcoin), fastlåser vi vekselkursen på din ordre på baggrund af realtidskurser på udenlandske børser.

Købet anses for afsluttet, når vi har foretaget en transaktion af de indkøbte bitcoins til Bitcoin-adresse, som du har oplyst os ved bestilling.

Salget anses for afsluttet, når vi har foretaget en dansk bankoverførsel af provenuet fra salget af dine bitcoins til den bankkonto, du har oplyst ved bestilling.

PRIS
DEN OPLYSTE PRIS ER EN VEJLEDENDE MARKEDSKURS. DA MARKEDSKURSEN KAN ÆNDRE SIG MELLEM BESTILLINGSTIDSPUNKTET OG GENNEMFØRELSESTIDSPUNKTET, GARANTERER VI IKKE NOGEN VEKSELKURS. SOM KUNDE BETALER DU DEN TIL ENHVER TID GÆLDENDE MARKEDSKURS PÅ TIDSPUNKTET FOR FASTLÅSNINGEN AF VEKSELKURSEN.

DU BØR DERFOR UDVISE EKSTRA OPMÆRKSOMHED VED BESTILLING I PERIODER, HVOR MARKEDSKURSEN ER MEGET VOLATIL. DU KAN SE MARKEDSKURSENS NUVÆRENE OG HISTORISKE UDVIKLING PÅ BL.A. HTTP://COINMARKETCAP.COM

KOMMISSION
Vores kommission udgør som udgangspunkt 3,9 % af kundens overførte beløb i DKK, medmindre andet er særskilt anført ved bestilling. Kommissionen fratrækkes inden veksling.

FORTRYDELSESRET
DER ER INGEN FORTRYDELSESRET PÅ HANDLER FORETAGET PÅ NEMKRYPTO.DK. Dette skyldes, at der er tale om en finansiel tjenesteydelse og hvor prisen på Bitcoin afhænger af udsving på kapitalmarkedet.

Du kan sælge tilbage til os på de dertil gældende vilkår.

Uanset ovenstående, bestræber vi os så vidt muligt på at undlade at indkøbe eller sælge bitcoins på vegne af en kunde, hvis vi inden gennemførslen af indkøbet eller slaget bliver opmærksom på, at kunden ønsker at fortryde handlen. I dette tilfælde beder vi dig kontakte os HURTIGST MULIGT på [email protected]

SÅFREMT EN ORDRE UDTAGES TIL SÆRLIGT KONTROL-TJEK SOM FØLGE AF MISTANKE OM AT KUNDEN ER VED AT BLIVE SVINDLET AF TREDJEPART OG KUNDEN I FORLÆNGELSE HERAF ØNSKER AT ANNULLERE SIN ORDRE, FORBEHOLDER NEMKRYPTO SIG RETTEN TIL AT OPKRÆVE ET ADMINISTRATIONSGEBYR PÅ 10 % AF ORDREBELØBET.

HVIDVASK
Nemkrypto arbejder aktivt på at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

VI FORBEHOLDER OS DERFOR RETTEN TIL AT AFKRÆVE YDERLIGERE IDENTIFIKATION FRA EN KUNDE FØR GENNEMFØRSLEN AF EN HANDEL, SAMT I YDERSTE KONSEKVENS AT ANMELDE EN KUNDE TIL DE RELEVANTE MYNDIGHEDER, SÅFREMT DER EFTER VORES OPFATTELSE ER EN OVERVEJENDE RISIKO FOR, AT KUNDEN FORSØGER AT UDNYTTE NEMKRYPTO.DK TIL AT OVERTRÆDE GÆLDENDE OVENNÆVNTE LOVGIVNING.

Vi kontrollerer din identitet ved ID-kontrol ((i) kørekort, pas eller identifikationskort og (ii) sygesikring), når du handler (i) mere end én gang over løbende 365 dage, eller (ii) for mere end DKK 3.500.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Vi fraskriver os ansvaret for et hvert potentielt tab, du som kunde måtte lide ved, at handlen ikke bliver gennemført inden for den angivne tidsramme. Hvis den endelige kurs er af afgørende væsentlighed for dig, opfordrer vi dig til at finde et andet sted, hvor det er muligt at handle real-time.

Efter afslutning af et køb er det dit fulde ansvar at opbevare dine bitcoins sikkert. Vi tager intet ansvar for efterfølgende tab af bitcoins, herunder ved bortkomst af din private key.

Vi tager intet ansvar for, at værdien af dine bitcoins minimeres eller helt forsvinder. Dette kan navnlig ske, hvis udbuddet af bitcoins langt overstiger efterspørgslen som følge af eksempelvis angreb på eller nedbrudt af Bitcoin-netværket, manipulation af markedet eller fremkomsten af en ny og bedre digital valuta.

VI TAGER INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE SKATTEKRAV ELLER LIGNENDE KRAV, DER MÅTTE BLIVE RETTET MOD KUNDEN SOM FØLGE AF KØBET AF BITCOINS. SVARET I VORES FAQ OMKRING BESKATNING AF AVANCEN PÅ BITCOINS ER IKKE OG KAN IKKE ERSTATTE SKATTERÅDGIVNING, OG VI OPFORDRER KUNDEN TIL ALTID AT HOLDE SIG OPDATERET PÅ OG OVERHOLDE GÆLDENDE LOVGIVNING.

LOVVALG
Enhver aftale om køb/salg af bitcoin indgået på nemkrypto.dk er underlagt dansk ret, med undtagelse af lovvalgsregler, der fører til anvendelse af udenlandsk ret.

NEMKRYPTO BITCOIN
nemkrypto.dk ejes og drives af LEXA Network, Farverland, 5, 2600 Glostrup (CVR: 34851085).

BEKRÆFT ORDRE